ФУНКЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • О.О. Медвецька
Ключові слова: функції, охорона праці, творчі працівники, творча праця, трудова діяльність

Анотація

У статті з’ясовано функції охорони праці творчих працівників. Виокремлено авторську класифікацію цих функцій. З’ясовано роль і значення кожної з них.

Посилання

1. Юридична енциклопедія : в 6 т. / гол. ред. : Ю.С. Шемшученко та ін. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. Т. 6. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. 768 с.
2. Про зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe соціальне страхування : Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХIV. Офіційний вісник України. 1999. № 42. Ст. 47.
3. Шудренко І.В. Основи охорони праці : навчальний посібник. Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. 214 с.
4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 280 с.
5. Атаманчук П.С. Основи охорони праці : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 221 с.
6. Основи охорони праці : підручник. / К.Н. Ткачук та ін. ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. Київ : Основа, 2006. 448 с.
7. Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів. Наказ Держгірпромнагляду від 25 грудня 2009 р. № 210. Офіційний вісник України. 2010. № 8. С. 257. Ст. 413.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
24-26
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ