ПРАВОВИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

  • А.О. Гавловська
Ключові слова: правове регулювання, державні молодіжні програми, правовий, організаційний і соціально-економічний напрям, оптимізація, заходи

Анотація

Стаття присвячена теоретично-правовому дослідженню правового, організаційного та соціальноекономічного напрямів оптимізації правового регулювання державних молодіжних програм в Україні.

Посилання

1. Що таке оптимізація. URL: https://www.taina.com.ua/.
2. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: курс лекцій / ред. Ю.Г. Попсуєнко; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Школа соц. роботи. Київ: КМ Академія. 2003. 107 с.
3. Зумакулова З.А. Государственная молодежная политика в современной России: правовые аспекты: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 23.00.02. Ростов-на-Дону, 2004. 15 с.
4. Агєєв Д.О. Особливості державних цільових програм як інструменту розвитку економіки та їх класифікація. Вісник Запорізького національного університету. 2010. С. 155–161.
5. Хомич І.Ю. Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
7-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ