ЩОДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

  • Н.М. Павлусів
Ключові слова: філософія права, правова свідомість, література, демократія, суспільство

Анотація

Стаття присвячена висвітленню формування і становлення філософсько-правових поглядів Лесі Укра­їнки. Охоплено основні аспекти життя поетеси. Акцентовано увагу на основних постатях та обставинах, які були дотичні до життя Лесі Українки та вплинули на формування її філософсько-правових поглядів.

Посилання

1. Мороз М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. Київ: Наукова думка, 1992. 630 с.
2. Борисюк Т. Трагедія великого роду. Літературна Україна. 1991. 1 серпня.
3. Музичка А. Леся Українка, її життя, громадська діяльність і поетична творчість. Одеса, 1925.
4. Франко І. Леся Українка. ЛНВ. Л., 1898. Т. ІІІ. Кн. 7.
5. Кузик В.В. Квітка Климент Васильович. Енциклопедія сучасної України: у 30 т. / ред. кол. І.М. Дзюба та ін.; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. Київ, 2003–2016.
6. Драгоманов М.П. Вольный Союз – Вільна спілка: Опыт Украинской политико-социальной программы. Драгоманов М.П. Собр. полит. соч.: в 2 ч. Париж: Изд-во редакции «Осво¬бождение», 1905. Т. 1. С. 272–375.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
174-176
Розділ
СЕКЦІЯ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА