СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

  • К.М. Данченко
Ключові слова: кримінально-правова політика, покарання, медіація, законність, аналіз, доцільність

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану юриспруденції та правозастосування на основі проведе­ного соціологічного опитування. Проаналізовано актуальність та доцільність введення альтернативних видів покарання. Автор звертає увагу на те, що чим вища юридична освіченість населення, тим вища недовіра до змін у кримінальному законодавстві та до актуальності їх впровадження.

Посилання

1. Навроцький В.О. Проблеми застосування та перспективи удосконалення КК України. URL: http://criminallaw-offspring.blogspot.com/2007/06/blog-post_8592.html
2. Левицька Л.В. Якість кримінального закону України як показник ефективності кодифікації законодавства. URL: h t t p : / / d s p a c e . n b u v . g o v . u a / b i t s t r e a m / handle/123456789/13979/04-Levitska.pdf?sequence=1
3. Семененко В. Кримінологічні особливості особи грабіжника. Підприємництво, господарство і право. № 2. 2017. С. 261–264.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
169-173
Розділ
СЕКЦІЯ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА