ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ЗА ЙОГО ЗАЯВОЮ ПРО ВІДСТАВКУ

  • М.О. Материнко
Ключові слова: звільнення судді, заява про відставку, Вища рада правосуддя, звання судді, гарантії незалежності суддів

Анотація

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового регулювання порядку та правових наслідків звільнення судді з посади за його заявою про відставку.

Посилання

1. Документи Ради Європи. Основні принципи незалежності судових органів. Київ: Укр. центр правн. студій, 1999.
2. Висновок Верховного Суду України на проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (від 30 травня 2016 року реєстр. № 4734). URL: http://kmoas.gov.ua/sites/ default/files/visnovok_4734_red.pdf.
3. Гончаренко О.В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина друга). Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 2. С. 19–33.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254 к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами і доповненнями).
5. Про судоустрій і статус суддів: України Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545 (зі змінами і доповненнями).
6. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7. Ст. 50 (зі змінами і доповненнями).
7. Регламент Вищої ради правосуддя. Затверджений Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15- 17 (зі змінами). URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28.
8. Рішення Конституційного Суду України від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів». URL: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/v010p710-13.
9. Рішення Конституційного Суду України від 3 червня 2013 року № 3-рп/2013 (справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ v003p710-13.
10. Міжнародні стандарти незалежності суддів: збірка документів. Київ: Поліграф-Експрес, 2008. 184 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
149-151
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА