ЩОДО ЗМІСТУ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ З ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ТА ПОНЯТТЯ «ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ»

  • П.М. Каркач
  • Я.О. Ковальова
Ключові слова: прокурор, слідчий, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурорський нагляд, органи правопорядку

Анотація

Стаття присвячена аналізу терміну «органи правопорядку» та сутності функції прокуратури з нагля­ду за цими органами. Також впорядковуються деякі питання змісту функції прокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Посилання

1. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/main/4651-17.
3. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 07.03.2002 № 3099-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/3099-14.
4. Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи). Право України. 2012. № 11-12. С. 233.
5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/3781-12.
6. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/main/964-15.
7. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від від 19.06.2003 № 975-IV. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/975-15.
8. Боняк В.О. Орган охорони правопорядку України: зміст поняття, його обсяг і різновиди. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 37.
9. Руденко М.В, Шатуро О.П. Щодо визначення поняття «органи правопорядку». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Вип. 22. 2017. С. 158.
10. Ярмиш Н. Зміст терміна «органи правопорядку», використаного у статті 131-1 Конституції України. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 4(46). С. 79–84.
11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/main/2135-12.
12. Лист Першого заступника Генерального прокурора України керівникам регіональних прокуратур від 22.12.2014 р. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/iopd.html.
13. Керівні принципи ООН щодо ролі прокурорів. URL: http://pravo.org.ua/files/oon_com_split_1.pdf.
14. Про роль служби публічних обвинувачів в демократичному суспільстві заснованому на верховенстві права. URL: http://pravo.org.ua/files/rec_chodo_publ.PDF.
15. Положення Про порядок ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань: наказ ГПУ від 6 квітня 2016 р. № 139. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ z0680-16.
16. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора № 4 гн від 19.12.2012 р. (Зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 26.07.2013 № 4гн-1). URL: https://www. gp.gov.ua/ua/iopd.html?_m=publications&_t=rec&id=9413.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
145-148
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА