ПІЗНАННЯ В КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • В.О. Ходанович
Ключові слова: пізнання, контррозвідувальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, досудове розслідування, результати оперативної діяльності

Анотація

Стаття присвячена питанням пізнання в контррозвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності та його значенню в розслідуванні. Окреме місце у статті присвячене особливостям використання ре­зультатів оперативної діяльності в досудовому розслідуванні злочинів проти основ національної без­пеки України.

Посилання

1. Декарт Р. Сочинение в 2 т. Т. 1. Москва: Мысль, 1989. 654 с.
2. Закон Украины от 26 декабря 2002 г. № 374- IV «О контрразведывательной деятельности». Ведомости Верховной Рады Украины. 2003. № 12. Ст. 89.
3. Башкатов Л.Н., Изоитко С.И., Козилов Е.Н., Устников А.В. Контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность федеральной службы безопасности (соотношение и правовое регулирование). Право и безопасность. 2010. № 1 (34). С. 26–31.
4. Крошко В.П. Теоретические и практические проблемы профессионального (оперативного) риска в деятельности органов внутренних дел. Киев, 1995. 159 с.
5. Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі: монографія. Київ: Вид-во НА СБ України, 2004. 336 с.
6. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення: наук.-практ. посібник. Київ: Прецедент, 2014, 135 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
132-136
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р