ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

  • В.В. Максименко
Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, кримінальне правопорушення, привід, підстава

Анотація

На основі аналізу положень чинного законодавства та літературних джерел у статті досліджуються теоретичні та практичні питання визначення основних термінологічних проблем початкового етапу сучасного досудового розслідування, а також запропоновано низку авторських узагальнень.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17.
2. Столітній А.В. Початок досудового розслідування: правова природа, регламентація та межі прокурорського нагляду. Право і суспільство. 2015. № 4. Частина 3. С. 200–205.
3. Трофименко В.М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія. Харків: ТОВ «Оберіг», 2016. 304 с.
4. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 6 квітня 2016 року № 139. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.
5. Квашук А. Имеют ли решения начального этапа досудебного производства процессуальную природу? Закон и жизнь. 2013. № 8/2. С. 216–220.108
6. Говорун Д.М. Дія принципу публічності під час реєстрації заяв, повідомлень про вчинені правопорушення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганськ, 2013. Спец. вип. № 3: Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних органів. C. 13–18.
7. Де мова йде про процесуальні дії під час кримінального провадження на річковому судні, що перебуває за межами України, де немає можливості внести відомості до ЄРДР і залучити слідчого для початку досудового розслідування.
8. Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів»: Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/311/2008.
10. Лобойко Л.М. Підстави і момент початку досудового розслідування. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Випуск 27. С. 132–141.
11. Лобойко Л.М. Оскарження початку досудового розслідування: щодо потреби законодавчої регламентації. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Випуск 28. С. 89–98.
12. Вакулік О.А., Азаров Ю.І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 184 с.
13. Схожа позиція викладена в авторефераті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ю.В. Деришева «Оптимізація досудового провадження в кримінальному процесі Росії». URL: http://law.edu.ru/book/book. asp?bookID=83306.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
104-108
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р