ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

  • М.М. Дзиндра
Ключові слова: допустимість доказів, внутрішнє переконання присяжного, головуючий суду присяжних, підстави судового розсуду

Анотація

У статті досліджено питання розгляду кримінальних проваджень судом присяжних та прийняття ними дискреційних рішень. З’ясовано особливості розсуду присяжних та його відмінності від розсуду професійних суддів. Пропонується виділення роз’яснення головуючого як субсидіарної підстави при­йняття присяжними дискреційних рішень. Особлива увага приділяється питанню участі присяжних у прийнятті рішення про недопустимість доказів. Автором запропоновано способи усунення факторів, які можуть мати негативний вплив на формування внутрішнього переконання присяжних.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України станом на 16 квітня 2018 року. 2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17
2. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1
3. Петров А.В. Правосознание присяжных заседателейкак основание вынесения вердикта: моногр. / А.В. Петров Н.А. Полякова. М.: Юрлитинформ, 2010. 216 с.
4. Солодков А.А. Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2015. С. 147–148.
5. Бернэм У. Суд присяжных заседателей. Моск. независ. ин-т междунар. права. М.: Изд-во МНИМП, 1995. 128 с.
6. Волоско І.Р. Дослідження доказів у суді присяжних. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 164–168.
7. Федеральні правила про докази в США. 1972. URL: https://www.law.cornell.edu/rules/fre
8. Wistrich Andrew J., Guthrie Chris, Rachlinski Jeffrey J. “Can Judges Ignore Inadmissible Information? The Difficulty of Deliberately Disregarding” (2005). Cornell Law Faculty Publications. Paper 20.
9. Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві Університетські наукові записки. Хмельницьк. ун-т упр. та права. 2005. № 3. С. 285–287.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
82-85
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р