КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

  • О.М. Ситнік
Ключові слова: неповнолітній, втягнення, злочинна діяльність, жебрацтво, пияцтво, азартні ігри, спосіб, мотив

Анотація

Стаття присвячена кримінологічному аналізу структури злочинів, передбачених ст. 304 КК Украї­ни. Встановлено, надано опис і пояснення їхніх кримінально-правової та кримінологічної структур за критеріями видів, групових форм злочинів та іншої антигромадської діяльності, до яких втягуються неповнолітні, способу та провідного мотиву втягнення. Акцентовано увагу на проблематиці втягнення неповнолітніх у політичні кримінальні практики.

Посилання

1. Вирок Рахівського районного суду Закарпатської області. Справа № 305/1922/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72876527 (дата звернення: 24.04.2018).
2. Топольскова І.О. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08; Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Луганськ, 2003. 184 с.
3. Вирок Немирівського районного суду Вінницької області. Справа № 136/1777/16-к. URL: http://reyestr.court.gov. ua/Review/71925304 (дата звернення: 23.04.2018).
4. Бабин Б.В. Право на сопротивление как глобальное право. NB: Вопросы права и политики. 2013. № 5. URL: http:// e-notabene.ru/lr/article_817.html (дата звернення: 25.04.2018).
5. Орлов Ю.В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності: монографія. Х.: Діса Плюс, 2016. 656 с.
6. При штурме Харьковской ОГА ранены 106 человек, один в тяжелом состоянии. URL: http://nbnews.com.ua/ru/ news/114484/ (дата звернення: 10.03.2018).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
52-56
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО