УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

  • М.Ю. Кутєпов
  • Д.С. Циферов
Ключові слова: кримінально-виконавче право, громадські роботи, суспільно корисні роботи

Анотація

У статті визначено природу покарання у вигляді громадських робіт: історичне походження, сутність, істотні риси; проведено аналіз поняття «суспільно корисні роботи» в контексті призначення покарання у вигляді громадських робіт. На підставі дослідження запропоновано шляхи вдосконалення законодав­чих актів у цьому напрямі.

Посилання

1. Российское законодательство Х–ХХ вв. Москва: Юрид. лит., 1988. Т. 6. 538 с.
2. История советского уголовного права (1917– 1947) / науч. ред. А.А. Герцензон, Ш.С. Грингауз и др. Москва: ВИЮН, 1948. 465 с.
3. Материалы НКЮ. Москва, 1918. Вып. 1. С. 30.
4. О суде (Декрет № 3): декрет СНК РСФСР. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 1917–1954 гг. / под ред. С.А. Голунского. Москва: Госюриздат, 1955. С. 47.
5. О лишении свободы и порядке условно-досрочного освобождения заключенных: декрет СНК РСФСР. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 1917–1954 гг. / под ред. С.А. Голунского. Москва: Госюриздат, 1955. С. 165.
6. Рейтинг покарань за вчинення злочинів в Україні. URL: http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/reityng-pokaran-v-ukraini.html.
7. Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт: монографія. Харків: Право, 2010. 192 с.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-15.
9. Економічна енциклопедія. URL: http://slovopedia.org. ua/38/53409/384657.html.
10. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 217. URL: http://kharkiv.rocks/ reestr/658525.
11. Рішення Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області від 18.02.2018 № 537. URL: http://krupetska-gromada.gov.ua/docs/51399/.
12. Рішення виконавчого комітету Долинської міської ради Долинського району Кіровоградської області від 15.03.2012 № 12. URL: http://dolmiskrada.org. ua/pro-zatverdzhennya-perel%D1%96ku-vid%D1%96v-susp%D1%96lno-%E2%80%93-korisnih-rob%D1%96t-dlya-zasudzhenih-ta-porushnik%D1%96v-na-yakih-sudom-nakladeno-pokarannya-ta-adm%D1%96n%D1%96strativne-styagnennya-u-viglyad%D1%96-gromadskih-rob%D1%96t1.html.47
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
43-47
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО