ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ЖІНОЧІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

  • М.О. Євдокімова
Ключові слова: економічна злочинність, жіноча злочинність, попередження злочинності, причини і умови злочинності, тенденції

Анотація

Стаття присвячується дослідженню поняття жіночої злочинності в економічній сфері, класифіку­ються причини і фактори, що породжують жіночу злочинність у сфері економіки, та формулюються і досліджуються основні заходи боротьби з цим видом злочинності.

Посилання

1. Гармаш А.В. От имени и в интересах корпорации. «ЭЖ-Юрист». 2012. URL: http://www.center-bereg.ru/b2597.html.
2. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: курс лекций. Одесса: АО БАХВА. 1997. 572 с.
3. Криминология: Учебник. Под ред. д. ю. н. В.Н. Бурлакова, д. ю. н. Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер. 2002. 432 с.
4. Побірченко В.В. Сучасні тенденції тіньової економіки в Україні. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика». 2007. Т. 20 (59), № 2. С. 66–74.
5. Лихачёв В.В. Проблемы противодействия экономической преступности в России. 2018. URL: http://rostjournal. ru/?p=2903.
6. Михайлов О.Є. Кримінологія: навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. К.: Знання, 2012. 565 с.
7. Голіна В.В. Кримінологія: Загальна та Особлива части¬ни / В.В. Голіна, Б.М. Головкін. Х.: Право, 2014. 513 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
20-22
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО