АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ПРИВАТНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСІВ

  • А.П. Троя
Ключові слова: адвокатська таємниця, інформація з обмеженим доступом, суспільно необхідна інформація

Анотація

Стаття присвячена визначенню правового режиму доступу до інформації, що може одночасно становити і адвокатську таємницю, і суспільний інтерес.

Посилання

1. Про інформацію. Закон України. Відомості Верховної Ради. 1992. № 48. Ст. 650.
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України. Відомості Верховної Ради. 2013. № 27. Ст. 282.
3. Правила адвокатської етики. Затверджені 09.06.2017 р. звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. URL: http://vkdka.org/pravila-advokatskoji-etiki-zatverdzheni-zvitno-vibornim-zjizdom-advokativ-ukrajini-2017-roku/.
4. Кримінальний процесуальний кодекс. Відомості Верховної Ради. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
5. Про доступ до публічної інформації. Закон України. Відомості Верховної Ради. 2011. № 32. Ст. 314.
6. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
7. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112.
8. Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Мішо проти Франції. Рішення ЄСПЛ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126895.
10. Гарантії адвокатської діяльності: ЄСПЛ навів ключові рішення. Закон і бізнес. 12.02.2018. URL: http://zib.com.ua/ua/131858-garantii_advokatskoi_diyalnosti_ espl_naviv _klyuchovi_rishenn.html.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
193-196
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО