ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ СУБ’ЄКТАМИ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАПОБІГАННІ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ КОРУПЦІЄЮ

  • Д.О. Сіренко
Ключові слова: адміністративні правопорушення, корупція, взаємодія, суб’єкти, приватна детективна діяльність, правовідносини, органи державної влади, юридичний факт, запобігання, докази, протокол, договір

Анотація

У статті розглядається можливість взаємодії суб’єктів приватної детективної діяльності з органа­ми державної влади в запобіганні адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією. Крім того, розглянуто особливості використання та легалізації матеріалів, отриманих суб’єктами приватної детективної діяльності внаслідок такої взаємодії.

Посилання

1. Корупція в Україні: сутність, причини та наслідки. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content
2. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект закону України № 3726 від 28 грудня 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580
3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700–VII. Верховна Рада України: офіц. веб-портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700–18
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
185-188
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО