МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ СУДЕН ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ

  • В.В. Прокопенко
Ключові слова: дія, митна формальність, митний контроль, митний огляд, особисті речі, судно закордонного плавання, член екіпажу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню порядку виконання митних формальностей відносно суден закор­донного плавання та членів екіпажу, які пов’язані виключно зі здійсненням митного контролю. Уста­новлено, що як на прибуття, так і на вибуття судна в порт/із порту виконуються ті самі митні фор­мальності та дії за деяким винятком. З’ясовано, що, як правило, митний огляд особистих речей членів екіпажу проводиться на борту судна.

Посилання

1. Типова технологічна схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2012. № 40. С. 207. Ст. 1546.
2. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті: Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 308 / Міністерство фінансів України. Офіційний вісник України. 2015. № 39. С. 111. Ст. 1175.
3. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 13.02.2018).
4. Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_064/page (дата звернення: 20.02.2018).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
177-180
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО