ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-РЕЖИМНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

  • В.В. Карелін
Ключові слова: правовий режим, провадження, адміністративне провадження, Державна кримінально-виконавча служба України, пенітенціарна система України

Анотація

Розглядається необхідність дослідження адміністративного провадження у сфері організації виконання покарань як передумови в реформуванні пенітенціарної системи України. Визначено основ­ні нормативно-правові акти, які встановлюють та визначають термін «адміністративне провадження». Проаналізовано погляди вчених на поняття «адміністративне провадження».

Посилання

1. Фролов Ю.М. Адміністративні процедури: зміст та особливості. Форум права. 2013 № 3 С. 692.
2. Школик А. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. № 59. С. 185–193.
3. Братель С.Г. Природа та особливості адміністративних процедур. Visegrad Journal on Human Rights. 2014. № 2. С. 99.
4. Курс адміністративного права України: підручник / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. Київ.: Юрінком Інтер, 2012. 780 с.
5. Джафарова М.В. Щодо питання розуміння адміністративного провадження, як частини адміністративного процесу. Молодий вчений. 2016 № 12 (39) С. 571.
6. Лихачов С.В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі.: дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.07. Харків. 2001. 153 с.
7. Тімашов В.О. Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія юридична. 2011 № 3 С. 169.
8. Гнатюк С.С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: моногр. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 156 с.
9. Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Адміністративно-правові режими в Україні.: моногр. Харків.: Право, 2009. 128 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
142-144
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО