ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

  • І.П. Волошин
Ключові слова: малозабезпечена особа, звернення-вимога особи як елемент реалізації її права на соціальну допомогу, середньомісячний сукупний дохід сім’ї (особи), обов’язок інформування щодо на- лежного особі права на соціальну допомогу

Анотація

У статті досліджено теоретичні, законодавчі та практичні проблеми реалізації малозабезпечени­ми особами права на державну соціальну допомогу. Наголошується на необхідності удосконалення законодавства щодо визначення соціально-правоможного суб’єкта у правовідносинах зазначеного виду, щодо законодавчого закріплення чіткої процедури інформування громадян про виникнення у них права на соціальну допомогу, щодо ефективного використання Єдиного реєстру малозабезпечених осіб у процедурі надання відповідної соціальної допомоги.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії подолання бідності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248898080 (дата звернення: 12.04.2018 р.)
2. Європейська соціальна Хартія (переглянута) від 03.05.1996р. / База даних «Законодавство України». ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 12.04.2018 р.)
3. Рівень бідності в Україні у 2017 році знизився на 5% – КМІС. URL: http://gordonua.com/ukr/news/money/riven-bidnosti-v-ukrajini-u-2017-rotsi-zmenshivsja-na-5-kmis-225925. html (дата звернення: 12.04.2018 р.)
4. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 01. 06. 2000 р. № 1768-III. / Відомо¬сті Верховної Ради України. 2000. № 35. Ст. 290.
5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ. / Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ч. 4, 5 ст. 22 Закону України «Про міліцію» та ч. 6 ст. 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміну «член сім’ї») від 3 червня 1999 р. № 5-рп/99. / Офіційний вісник України. 1999. № 24. Ст. 1122.
7. Синчук С.М. Правосуб’єктність сім’ї у правовідносинах соціального забезпечення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. Вип. 8. С. 209–212.
8. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV. / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 35
9. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. № 1727-IV./ Відомості Верховної Ради України. 2004. № 33–34. Ст. 404.
10. Сокол М.В. Поняття та критерії малозабезпеченості. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3–2 (Т.1). С. 179–183.
11. Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги: Наказ Мінпраці України від 15.11.2001 №486/202/524/455/3370. / Офіційний вісник України. 2002 р. № 6. Ст. 272.
12. Рахуємо податки із заробітної плати: прості приклади. URL: http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/282603.html (дата звернення: 12.04.2018 р.)
13. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб і доп. К.: Знання, 2008. 663 с.
14. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09. 2017 р. № 722. URL: http://xn--80aagahqwyibe8an.com/ ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-veresnya-2017-722- pro-vnesennya-2017-50955.html (дата звернення: 12.04.2018 р.)
15. Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року: схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2012 р. № 672-р. / База даних «Законодавство України». ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/672-2016-%D1%80 (дата звернення: 12.04.2018 р.)
16. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 422 с.
17. Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»: Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 149 від 15.08.2003. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/z1066-03 (дата звернення: 12.04.2018 р.)
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
110-113
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ