ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА СВОБОДУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

  • М.О. Левицький
Ключові слова: військовослужбовець, право на свободу місця проживання, військова служба, гендерна рівність, особисте немайнове право, вищі військові навчальні заклади

Анотація

Стаття присвячена теоретичним і практичним аспектам права військовослужбовців на свободу міс­ця проживання, визначенню обмежень військовослужбовців у здійсненні цього права та розробленню пропозицій до чинного законодавства.

Посилання

1. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2007. 626 с.
2. Красицька Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія. Київ: Ліра-К, 2014. 628 с.
3. Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб: монографія. Харків: Золота миля, 2015. 528 с.
4. Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2011. 20 с.
5. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12.
6. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затв. Законом України від 24.03.1999 № 548-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22–23. Ст. 194. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14/page.
7. Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затв. Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008.
8. В АТО беруть участь 938 жінок-військових, ще близько 15 тисяч служать в лавах ЗСУ. URL: https://zik.ua/undefined.
9. Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Міжнародний документ від 18.12.1979. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
10. Статус Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979: Міжнародний документ від 15.05.2009. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_i41.
11. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 561. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
12. Гендерна рівність/нерівність в Норвегії. URL: http://moyaosvita.com.ua/geografija/genderna-rivnistnerivnist-v-norvegiї/.
13. Жінки на військовій службі: зарубіжні та вітчизняні реалії. URL: https://www.slideshare.net/Zoya79/ss-60238611.
14. Жінки в армії: ЗСУ і світовий досвід. URL: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/zhenshchiny-v-armii-vsu-i-mirovoy-opyt-689801.html.
15. Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців: Наказ Міністерства оборони України від 27.05.2014 № 337, зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони від 02.02.2015 № 48, від 23.06.2015 № 286, від 03.06.2016 № 292, від 12.06.2017 № 318, від 20.10.2017 № 541. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0600-14/ paran16#n16
16. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61190.
17. Гендерна рівність в армії Норвегії: жінки і чоловіки сплять в одній кімнаті. URL: https://politeka.net/ua/ news/290132-ravenstvo-polov-v-armii-norvegii-zhenshhiny-i-muzhchiny-spyat-v-odnoj-komnate-video.
18. Норвежский эксперимент. Как солдат заставили забыть о сексе и что из этого вышло. Среда, 3 января 2018. URL: www.dsnews.ua/world/norvezhskiy-eksperiment-kak-soldat-zastavili-zabyt-o-sekse-30012017080000.
19. Міністерство оборони України. Офіційний сайт. URL: www.mil.gov.ua/news/2018/03/06/u-zbrojnih-silah-ukraini-prohodyat-sluzhbu-ponad-24-tisyachi-zhinok-vijskovosluzhbovcziv-na-riznih-posadah-stepan-poltorak/.
20. Максименко О. Война вне гендера. Как женщины несут службу в рядах Вооруженных сил Украины. Аргумент. Пнд, 2017-12-04. 09:20. URL: http://argumentua.com/stati/ voina-vne-gendera-kak-zhenshchiny-nesut-sluzhbu-v-ryadakh-vooruzhennykh-sil-ukrainy.
21. УКРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2189102-poltorak-kaze-so-zinkivijskovosluzbovci-bils-vidpovidalni-niz-coloviki.html.61
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
57-61
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ