ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ІЗ ВЛАСНИКАМИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  • І.П. Бахновська
Ключові слова: авторський договір, сторони авторського договору, предмет авторського договору, об’єкт авторського договору, форма авторського договору, ціна, строк авторського договору

Анотація

У статті досліджено основні елементи авторського договору, визначено процедуру й порядок укла­дення авторського договору, встановлено характерні ознаки його складових частин. Проаналізовано особливості застосування договорів у створенні та використанні об’єктів авторського права, особли­вості використання договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права. Автор особливу увагу звертає на особливості порядку укладення та змісту договорів залежно від сфери застосування.

Посилання

1. Аврамова О. Авторський договір: поняття, класифікація та особливості оформлення. Журнал «МЕН» електрон. версія. № 5(83) жовтень 2015 URL: http://yurradnik.com.ua/ stati/avtorskiy-dogovir-ponyattya-klasifikatsiya-ta-osoblivosti-oformlennya
2. Всесвітня конвенція про авторське право: Декларація від 06.09.1952./ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_052.
3. Вахонєва Т. Елементи та порядок укладення авторського договору . Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 18–27.
4. Горська К.О. Особливості охорони та розпоряджання об’єктами авторського права у видавничій діяльності. Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права: монографія / Борко Ю.Л., Горська К.О., Канзафарова І.С., Кашинцева О.Ю. та ін. Київ, 2014. С. 116–120.
5. Клебан Ю. Укладання авторських договорів і передача прав: поради патентознавця: майстер-клас. 27.09.2016 URL: http://www.chytomo.com/ news/ukladannya-avtorskix-dogovoriv-i-peredacha-prav-poradi-patentoznavcya
6. Поняття та особливості укладання авторського договору. Правовий тиждень. 22.04.2008. URL: http://legalweekly. com.ua/index.php?id= 16061&show=news&newsid=120551
7. Про застосування судами норм законодавства у спра¬вах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України 04.06.2010. № 5. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ v0005700-10
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
48-51
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ