СУСПІЛЬНО КОРИСНІ РОБОТИ ЯК ЗАКОНОДАВЧА НОВЕЛА В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

  • І. В. Апопій
Ключові слова: суспільно корисні роботи, аліменти, заборгованість, відповідальність

Анотація

Стаття присвячена аналізу нового засобу відповідальності за ухилення від сплати аліментів – сус­пільно корисних робіт, його змісту та особливостям застосування.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 ВР. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/ paran4331#n4331
2. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2947-14/page
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів: Закон України від 7.12.2017 № 7277. / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2234-19
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання: Проект Закону від 19.04.2018. №8296. / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63899
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
6. Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт: Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5. / Міністерство юстиції України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13/page
7. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
8. Павло Петренко: Мін’юст повернув дітям понад мільярд гривень боргів з аліментів/ Офіційний сайт Міністерства юстиції України/ Новини. URL: https://minjust.gov.ua/ news/ministry/pavlo-petrenko-minyust-povernuv-dityam-ponad-milyard-griven-borgiv-z-alimentiv
9. Світлана Глущенко: стягнуто більше 1 млрд гривень аліментів державними виконавцями з початку року/ Офіційний сайт Міністерства юстиції України/ Новини. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/svitlana-gluschenko-styagnuto-bilshe-1-mlrd-griven-
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
45-47
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ