ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • В.А. Сущенко
Ключові слова: антитерористична операція, підстава, порядок, конституційні права і свободи

Анотація

У статті досліджено підстави та порядок проведення антитерористичної операції на предмет їх­ньої законодавчої визначеності та крізь призму додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.
3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV. Голос України. 2003. № 134.
4. Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505. Урядовий кур’єр. 2014. № 184.
5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
6. Словник української мови: в 11 т. Т. 3. Київ: Наукова думка, 1972. 744 с.
7. Словник української мови: в 11 т. Т. 8. Київ: Наукова думка, 1977. 927 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
38-41
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО