ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ КРИМСЬКИХ ТАТАР У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

  • Д.Д. Кириченко
Ключові слова: кримські татари, спецпереселенці, репатріація, репресії

Анотація

Стаття присвячена характеристиці правових особливостей відновлення прав кримських татар у радянський період. Проаналізовано нормативно-правові акти, котрі сприяли відновленню прав крим­ських татар із 1954 року, охарактеризовано правові передумови репатріації кримських татар.

Посилання

1. Габриелян О.А., Петров В.П., Ефимов С.А. и др. Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Симферополь, 1998. 198 с.
2. Хаваджи Дінара Ремзіївна. Політико-правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941- 1996 рр.): історико-правове дослідження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01; Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2005. 218 c.
3. Бекирова Г. Крымско-татарская проблема в СССР (1944–1991). Симферополь: Оджак, 2004. 332 с.
4. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: збірник документів (1941–1998). К.: Абрис, 1999. 176 с.
5. Рахлин Д.М., Рахлин Ф.Д. Рукопись: план неосуществленных воспоминаний отца о тюрьме и лагере сталинских лет, прокомментированный сыном. Карта. 2006. № 45-46. С. 66–95.
6. Павлова Т.Ф. Репрессии против народов: документы Государственного Архива Российской Федерации свидетельствуют // Народы России: проблемы депортации и реабилитации / под ред. Д.Х. Микулова. Майкоп: Меоты, 1997. 197 с.
7. Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: T.1: Март 1953-февраль 1956 / Артизов А.Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г. [и др.]. M МФД, 2000. 503 с.
8. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева ХХ съезду КПСС «О культе личности и его последствиях». Известия ЦК КПСС. № 3. 1989. С. 128–170
9. Місінкевич Л.Л. Державна політика радянської влади щодо реабілітації кримсько-татарського населення в період перебудови. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 33–38.
10. Сергійчук В. Український Крим. К.: Укр. Вид. Спілка, 2001. 304 c.
11. Крымско-татарское национальное движение: В 2 т. Т. 2: Документы. Материалы. Хроника / М.Н. Губогло, С.М. Червонная. М., 1992. 226 с.
12. Павлов В. Основні етапи соціально-економічної інтерації кримських татар до українського співтовариства // Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар: Матеріали круглого столу (17 березня 1999 р.). К., 1999. 115 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
19-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ