ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТЯЧИХ ТРУДОВИХ КОЛОНІЙ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР У ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ

  • О.І. Андрухів
Ключові слова: дитячі колонії для неповнолітніх, карально-профілактичні заходи, злочинність неповнолітніх, дитяча безпритульність, дитяча бездоглядність, кримінальна відповідальність, радянське право

Анотація

У статті розкриваються правові засади діяльності дитячих трудових колоній та їх місія в процесі боротьби з дитячою безпритульністю та злочинністю. На підставі статистичних архівних матеріалів визначаються основні групи злочинів та причини їх скоєння неповнолітніми. Вказуються основні істо-рико-правові засади розвитку радянського законодавства та місце в ньому норм, що регулюють праванеповнолітніх і борються з дитячою безпритульністю. Основний акцент у дослідженні робиться надитячій злочинності в західних областях УРСР.

Посилання

1. Історія міліції Івано-Франківщини: 1939–2009: у 3 т. Том 1: Становлення (1939–1941) і відновлення (1944–1946) діяльності. Наукова монографія / за заг. ред. д. і. н., доц. І.О. Андрухіва. Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. 388 с.
2. Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. Т. 2: 1926–1945 рр. / П. Михайленко, Я. Кондратьєв. К.: Генеза, 1997. 412 с.
3. Петров Н.В. История империи «Гулаг» URL: http://www.pseudology.org/GULAG/.
4. Подкур Р. «Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) / З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВС-КДБ. К.: Міжнародний благодійний фонд «Видавництво СФЕРА», 2008. №28. С. 189–204.
5. Пыхалов И. Как НКВД издевался над детьми URL: http://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/velikiy-obolgannyiy-vozhd-lozh-i-pravda-o-staline.html?start=11.
6. Уголовный Кодекс УССР. Официальный текст с изменениями на 1 июня 1942 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. М.: Юридическое издательство НКЮ ССР, 1942.
7. Улицкий С.Я. Борьба с преступностью в период Отечественной войны. Учебное пособие по уголовному праву и криминологии / Улицкий С.Я.; Науч. ред.: Корчагин А.Г. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. 28 c.
8. Фильченков Г.И. Обеспечение контроля за поведением несовершеннолетних, осужденных условно и к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1995. 144 с.
9. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 3655. 49 с.
10. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 73. Спр. 331. 29 с.
11. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 73. Спр. 332. 42 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
7-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ