МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • М.В. Несправа
Ключові слова: правове регулювання відносин між державою і Церквою, секуляризм, свобода віросповідання, соборність

Анотація

Стаття присвячена проблемам правого регулювання взаємовідносин державної влади і Церкви. Виділено два основні напрями розвитку цих відносин: східнохристиянський і західнохристиянський. У першому напрямі представлені такі моделі, як соборна, етатистська й тоталітарно-атеїстична. У другому напрямі – модель теократичного універсалізму та як контраверсії до неї антиклерикальна й секулярна моделі. Проаналізовано наявну в Україні законодавчу базу, яка покликана забезпечувати свободу віросповідання, розкрито причини пробуксовки деяких її положень. Автор робить висновок, що в Укра- їні найбільшу ефективність взаємодії між державною владою та релігією здатна забезпечити модель, яка б поєднувала традиційну православну соборність за вмістом і західну секулярність за формою.

Посилання

1. Максимов С.І. Верховенство права: світоглядно-методологічні засади. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія» / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2016. № 4(31). С. 27–36.
2. Релігійна самоідентичність і молитва в Україні. Київський міжнародний інститут соціології. 18.07.2016. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=638&page=1 (дата звернення: 23.02.2018).
3. Nieuwenhuis A. J. State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. International Journal of Constitutional Law. 2012. Vol. 10. Issue 1. P. 153–174. URL: https://doi.org/10.1093/icon/mos001 (Last accessed: 25.02.2018).
4. Норман Д. История Европы. Москва: Хранитель, 2006. 944 с.
5. Oakley F., Cunningham L., Pelikan J. Roman Catholicism. Enciclopedia Вritannica. URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507284/Roman-Catholicism (Last accessed:
25.02.2018).
6. Witte J. Law, Religion, and Human Rights: A Historical Protestant Perspective. The Journal of Religious Ethics. 1998. Vol. 26. No. 2. P. 257–262. URL: https://www.jstor.org/stable/40008658?seq=1#page_scan_tab_contents (Last accessed:
26.02.2018).
7. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Site officiel du Ministère de la Justice de France. URL: http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html (Dernier accès: 26.02.2018).
8. The Bill of Rights: A Transcription on December 15, 1791 National Archives. America's Founding Documents. URL: https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript (Last accessed: 26.02.2018).
9. Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла 13 февраля 2016 г. Официальный сайт Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html (дата звернення: 25.02.2018).
10. Gill A. The Political Origins of Religious Liberty. Interdisciplinary Journal of Research on Religion. 2005. Vol. 1. Article 1. URL: http://www.religjournal.com/articles/article_view.php?id=1 (Last accessed: 27.02.2018).
11. Grim B.J., Roger R. International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion. Interdisciplinary Journal of Research on Religion. 2006. Vol. 2. Article 1. URL: http://www.religjournal.com/articles/article_view.php?id=13 (Last accessed: 27.02.2018).
12. Stark R. Religious Competition and Roman Piety. Interdisciplinary Journal of Research on Religion. 2006. Vol. 2. Article 6.URL: (Last accessed: 27.02.2018). Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 28.02.2018).
14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004(дата звернення: 28.02.2018).
15. Конституція України від 30.09.2016. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 28.02.2018).
16. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.991 р. № 988-XII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (дата звернення: 28.02.2018).
17. РНБО може розглянути питання діяльності УПЦ Московського патріархату. Експрес. 2018. 20 січ. URL: http://expres.ua/news/2018/01/20/281175-rnbo-rozglyanutypytannya-diyalnosti-upc-moskovskogo-patriarhatu (дата звернення: 28.02.2018).
18. ГПУ порушила кримінальну справу проти представників Запорізької єпархії УПЦ. УНІАН. 2018. 12 січ. URL: https://religions.unian.net/state/2341842-gpu-vozbudilaugolovnoe-delo-protiv-predstaviteley-zaporojskoy-eparhii-upts.html (дата звернення: 28.02.2018).
19. Report: Honouring of obligations and commitments by Ukraine. Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe.
Doc. 10676. 19.09.2005. Official site of PACE. URL: http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/WorkingDocs/doc05/EDOC10676.htm (Last accessed: 25.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
172-177
Розділ
СЕКЦІЯ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА