Поточний номер

№ 2 (2024): Науковий вісник ХДУ Серія Юридичні науки
Опубліковано: 2024-06-26

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

СЕКЦІЯ 3 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО

СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПРАВО ЄС. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний збірник наукових праць, заснований у 2012 р. Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ № 19746-9546 Р. 

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Спеціальність: 081 – Право.

Centre International de l'ISSN: 2307-8049 (Print), 2663-2799 (Online)

Періодичність: 6 разів на рік.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Метою збірника наукових праць Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»  є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі права.

Ця мета визначає основні завдання:

- активізувати розвиток міжнародної спільноти фахівців у сфері теорії та практики досліджень в галузі права;

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права;

- сприяти розширенню зв'язків Херсонського державного університету з науковими та освітніми спільнотами.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

 Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для юристів-науковців, а й для юристів-практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї практичної діяльності.

 

З повагою,

головний редактор, 
доктор юридичних наук, професор
Василь Стратонов