Поточний номер

Том 2 № 3 (2017): Науковий вісник ХДУ Серія Юридичні науки
Опубліковано: 2021-10-23

СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р

СЕКЦІЯ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний збірник наукових праць, заснований у 2012 р. Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ № 19746-9546 Р. 

Centre International de l'ISSN: 2307-8049 (Print), 2663-2799 (Online)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

Зверніть увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р. виданням у попередньому сформованому Переліку присвоєна категорія «В» терміном на два роки (до 13 березня 2020 року). Отже, «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням категорії «В».

Періодичність: 2 рази на рік.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

 У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

 Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

 Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для юристів-науковців, а й для юристів-практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї практичної діяльності.

 

З повагою,

головний редактор,

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри галузевого права

О.С. Саінчин