ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІЙСЬКОВО-ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • В.В. Федоренко
Ключові слова: військово-правове виховання, методологія, ефективність, ймовірність, оптимальність, результативність, духовний фактор, рівні детермінації.

Анотація

У статті запропоновано аналіз сутності ефективності військово-правового виховання військовослужбовців Збройних сил України. Особлива увага зосереджена на розгляді ефективності, яка виражається в кінцевому результаті процесу військово-правового виховання і її функціональній залежності від основних елементів структури цього процесу, а також від об’єктивних умов, в яких він здійснюється.

Посилання

1. Кузнецов Ю. Психологи для учасників АТО / Ю. Кузнецов // Військо України. – 2014. – № 9 (168). – С. 30–35.
2. Рущенко І.П. Війна і соціологія / І.П. Рущенко // Оборонний вісник. – 2014. – № 7. – С. 28–35.
3. Китайское искусство войны. Постижение стратегии / Чжугэ Лян и Лю Цзи / Составление и ред. Т. Клири; Пер. с английского Р.В. Котенко. – 2-е изд. – СПб.: Евразия, 2012. – 256 с.
4. Городов П.Н. Оптимизация процесса воспитания в высшей военной школе / П.Н. Городов. – М. : ВПА,1983. – 125 c.
5. Денек К. Критерии и показатели оценки эффективности в высшей школе / К. Денек, Я. Гнитецки // Современная высшая школа. – 1983. – № 2. – С. 37–59.
6. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.:Хорвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с.
7. Правова робота в Збройних силах України: [Навчальний посібник] / За заг. ред. В.І. Кириленка – К.: РВЦ «Військовий інститут», 2010. – 408 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
178-182
Розділ
СЕКЦІЯ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА