ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

  • О.О. Чубінідзе
Ключові слова: міжнародне кримінальне право, універсальна юрисдикція, збройний конфлікт, Женевські конвенції.

Анотація

У статті розглянуто поняття та особливості універсальної юрисдикції, актуальної для України нині у світлі подій на сході. Зокрема, уваго було приділено ознакам та видам універсальної юрисдикції; виявлено деякі теоретичні розбіжності у її розумінні. Невіддільним елементом дослідження стали етапи становлення та розвитку цієї концепції.

Посилання

1. Лавлинская А.Н. Универсальная юрисдикция и принцип “aut dedere aut judicare” в международной борьбе с морским пиратством // Евразийский юридический журнал. – 2011. – № 1.
2. Lyal S. Sunga. Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations. – Nijhoff, 2001. – 252 p.
3. Cassese A., International Law. – Oxford: Oxford University Press. –2001. –251 p.
4. Luc Reydams. Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2003.
5. Пресечение нарушений в механизме имплементации международного гуманитарного права [Текст] / В.Ю. Калугин, Д.В. Акулов ; под общ. ред. В.Ю. Калугина. – Минск : Тесей, 2004. – 399 с.
6. Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном праве [Текст] / И.В. Фисенко. – Минск : Тесей, 2000. – 335 с.
7. Королев Г.А. Универсальная юрисдикция государств в отношении серьезных нарушений норм международного права : основания применения и порядок осуществления : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г.А. Королев. – М., 2010. – 18 с.
8. Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и дополнительные протоколы к ним [Текст] / Междунар. ком. Красного Креста. – М. : [б. и.], 1994. – 319 с.
9. Kissinger, Henry (July–August 2001) “The Pitfalls of Universal Jurisdiction”.
10. Hall, Stephen, International Law (2006) 2nd ed., Butterworths Tutorial Series, LexisNexis Butterworths.
11. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_167.
12. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_157.
13. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_010.
14. Case against Heshamuddin Hesam and Habibulla Jalalzoy, Hague District Court. – 14 October 2005. – Case No. 09/751004-04.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
170-173
Розділ
СЕКЦІЯ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО