РОЛЬ ПАЛАТИ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

  • В.П. Пилипенко
Ключові слова: воєнні злочини, Міжнародний кримінальний суд, Прокурор, Палата попереднього провадження, обвинувачення.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функцій та повноважень органів Міжнародного кримінального суду, що здійснюють досудове провадження та попередній розгляд справи, у справах про потенційне скоєння воєнних злочинів.

Посилання

1. Кучер О.Б. Стадія затвердження попередньо пред’явлених обвинувачень в практичній діяльності Міжнародного кримінального суду / О. Б. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. –С. 379–382.
2. Белый И.Ю. Производство по делам о военных преступлениях в органах международного уголовного правосудия (проблемы становления и перспективы развития): монография / И.Ю. Белый // Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». – М.: «За права военнослужащих», 2011. – Вып. 123. – 288 с.
3. Блищенко И.П. Международный уголовный суд / И.П. Блищенко, И.В. Фисенко ; Под ред. Жданова Ю.Н. – М.: МВШМ МВД России, 1994. – 224 c.
4. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/998_201.
5. Римский статут Международного уголовного суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_d65.
6. Гловюк И.В. Модель расследования в процедуре международного уголовного суда / И.В. Гловюк // Альманах міжнародного права. – 2009. – Вип. 1. – С. 76–83.
7. Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития / Н.И. Костенко. – М.: РКонсульт, 2002. – 448 c.
8. Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf.
9. Яворський Я.Т. Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування / Я.Т. Яворський // Європейські перспективи. – 2013. – № 1. – С. 166–171.
10. Яворський Я.Т. Особливості повноважень прокурора міжнародного кримінального суду на стадії попереднього судового провадження / Я.Т. Яворський // Наше право. – 2014. – № 8. – С. 189–194.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
166-170
Розділ
СЕКЦІЯ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО