СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

  • К.В. Павлійчук
Ключові слова: підозра, підозрюваний, повідомлення про підозру, письмове повідомлення про підозру, порядок повідомлення про підозру.

Анотація

Розглянуто поняття «підозрюваний», проаналізовано проблемні питання, які виникають у процесі визнання особи підозрюваною, надано визначення повідомленню про підозру, досліджено його значення, порядок вручення та обов’язки, покладені на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Посилання

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. – 2-е вид. укр. мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ ECHR.htm.
4. Татаров О.Ю. Проблеми повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення / О.Ю. Татаров // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4. – С. 179–186.
5. Тищенко О.І., Говорун Д.М. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності / О.І. Тищенко, Д.М. Говорун // Кримінальний процес. – 2016. – № 9. – С. 143–152.
6. Юрченко Л.В. Повідомлення про підозру: новела кримінального процесуального законодавства України / Л.В. Юрченко //Актуальні проблеми публічного та приватного права: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (3 жовтня 2012 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 355–357.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
145-148
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р