КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ

  • Нуджейдат Веам
Ключові слова: зґвалтування, криміналістична класифікація, криміналістична характеристика, насильство, потерпіла особа.

Анотація

У статті надано криміналістичну класифікацію зґвалтувань залежно від особливостей суб’єктів цих злочинів і їх зв’язку з потерпілими особами. Визначені особливості криміналістичних характеристик виділених класифікаційних груп зґвалтувань.

Посилання

1. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : [монографія] / Б.В. Щур. – Х. : Харків юридичний, 2010. – 320 с.
2. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : [монографія] / В.А. Журавель. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с.
3. Керівництво з розслідування злочинів : [науково-практичний посібник] / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька. – Х. : «Одісей», 2009. – 960 с.
4. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений : [учебное пособие] / В.В. Вандышев. – С.Пб. : Изд-во С.-Петербург. ВШ МВД России, 1992. – 114 с.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.
6. Андреев А.С. Взаимосвязи «жертвы и преступника» по делам об изнасилованиях, совершенных группой лиц / А.С.Андреев, Л.Н. Кийко / [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.sworld.com.ua.
7. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд. – Харьков : Изд-во «Фолио», 2009. – 240 с.
8. Закон об уголовном праве Израиля. Постатейный перевод с иврита на русский язык / М. Дорфман. – Хайфа, 2010. – 253 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library. khpg.org.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
136-140
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р