ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

  • К.В. Волохова
Ключові слова: суд присяжних, кримінальне провадження, проблеми, оплата, інструкції, правосуддя.

Анотація

У статті розглянуто проблеми функціонування суду присяжних в Україні. На основі зарубіжного досвіду сформульовано пропозиції по внесенню змін до законодавства щодо даного питання.

Посилання

1. Канцір В.С. Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя / В.С. Канцір // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 4. – С. 263–266.
2. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика / В.Т. Маляренко. – К., 2004. – С. 484–485.
3. Культенко О.В. Потенційні проблеми впровадження Інституту присяжних на прикладі правової системи України / О.В. Культенко, Б.В. Улюшев // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 334–340.
4. Яновська О.Т. Суд присяжних в системі гарантії захисту прав людини / О.Т. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – № 2. – 138 с.
5. John D. Jackson&Nikolay. Lay Ad judication and Human Rightsin Europe / D. John, P. Kovalev // Columbia Journal of European Law. – 2006. – № 13. – P. 83–122.
6. Титов В. Докази, що не підлягають розумному сумніву в судах присяжних США / В. Титов // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 92–104.
7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII // Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
8. Куценко В. Суд присяжних в Україні / В. Куценко // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2013. – № 1. – С. 52–55.
9. Коваленко Л. Правосуддя для всіх, або дещо про суд присяжних / Л. Коваленко, О. Майстренко // Юридичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 15–16.
10. Яновська О.Г. Відродження суду присяжних в Україні та здійснення захисту у кримінальних справах / О.Г. Яновська // Адвокат. – 2006. – № 1. – С. 28-31.
11. Щерба В.М. Суд присяжних в Україні: окремі питання становлення і розвитку / В.М. Щерба // Порівняльно-аналі- тичне право. – 2013. – № 4. – С. 62-65.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
118-119
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р