ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

  • М.М. Сіренко
Ключові слова: податковий кредит, державний кредит, муніципальний кредит, оподаткування.

Анотація

Стаття присвячена аналізу податкового кредиту як різновиду державного кредиту. Для цього з’ясовано складові визначення поняття податкового кредиту. Автор дійшов висновку, що природа податкового кредиту обумовлює його місце у системі елементів правового механізму податку як факультативного елементу, який може деталізувати та уточнювати засоби реалізації додаткових елементів податкового механізму (податкової пільги чи сплати податку).

Посилання

1. Нечаев К.А. Кредит по налоговому и бюджетному праву. Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. ред. д-р. юрид. наук, проф. УрГЮА Д.В. Винницкий. – СПб : Издательский Дом СПбГУ, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. – 376 с.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №31. – Ст. 3823.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – №52. – Ст. 5496.
4. Зайцева Н.А. Державний кредит як ланка фінансової системи / Н.А. Зайцева // Актуальні питання науки фінансового права : [монографія] / за ред. М.П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2010. – С. 281-282.
5. Покачалова Е.В. Публичный долг в Российской Федерации: вопросы теории финансового права / Е.В. Покачалова ; под ред. Н.И. Химичевой. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. – С. 73-75.
6. Покачалова Е.В. Становление и развитие публичного долга и его формы (финансово-правовые аспекты) / Е.В. Покачалова ; под ред. Н.И. Химичевой. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. – С. 28-30.
7. Про бюджетну класифікацію України та її запровадження : Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Бюджетне законодавство. – 2002. – № 2.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
54-56
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО