ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Р.С. Свистович
Ключові слова: земельне законодавство, земельно-правова відповідальність, юридична та адміністративна відповідальність.

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних питань земельно-правової відповідальності як спеціального виду юридичної відповідальності. Звертається увага на невідповідність положень різних галузей права, недостатнє правове розроблення механізму застосування та притягнення до адміністративної відповідальності винної особи.

Посилання

1. Анисимов А.П. Земельно-правовая ответственность за нарушение правового режима земель поселений / А.П. Анісімов // Журнал российского права. – 2004. – № 2. – С. 46–51.
2. Земельне право: підручник / М.В. Шульга, Н.О. Багай, В.І. Гордєєв та ін.; за ред. М.В. Шульги. – Х. : «Право», 2013. – 520 с.
3. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: [Монографія] / Д.М. Лук’янець. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. – 220 с.
4. Світличний О.П. Правовий аналіз визначення та застосування земельно-правової відповідальності як спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства / О.П. Світличний // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5. – С. 139–145.
5. Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: [Монографія] / О.П. Світличний. – Донецьк: Державне видавництво «Донбас», 2011. – 410 с.
6. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: [Монографія] / В.І. Курило ; За заг. ред. В.К. Шкарупи. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 312 с.
7. Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: Теорія та практика правового регулювання: Університетська книга: [Монографія] / Д.М. Лук’янець. – Суми, 2006. – 367 с.
8. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР України.–2002. – № 3-4. – Ст. 27.
9. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – К. : «Правова єдність», 2009. – 496 с.
10. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
11. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
12. Земельне право України : підручник / За ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша. – К. : «Істина», 2009. – 600 с.
13. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
14. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
16. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
47-50
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО