РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • С.В. Очкуренко
Ключові слова: фінансове право, адміністративне право, владні відносини, майнові відносини, грошові відносини, немайнові відносини, публічні фонди грошових коштів.

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню розмежування окремих сфер регулювання фінансового й адміністративного права, а також виділенню сфер найбільш тісної взаємодії цих галузей права. У статті уточнюється зміст відмітних ознак та особливостей фінансового права. Ці особливості автор використовує з метою визначення галузевої належності конкретних правовідносин та розмежування предметів регулювання фінансового й адміністративного права.

Посилання

1. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) : рішення Конституційного суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24 (29.06.2001). – Ст. 1076.
2. Битяк Ю.П. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) правовідносин / Ю.П. Битяк // Правова доктрина України: у 5 т. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право. – Том 2. Публічно–правова доктрина України. – 2013. – С. 161–186.
3. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права / С.В. Запольский. – М. : Эксмо, 2008. – 160 с.
4. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. / С.С. Алексеев.– М. : Юридическая литература. – Том І. – 1981. – 360 с.
5. Введение в украинское право / Под ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – Одесса: Юридическая литература, 2009. – 768 с.
6. Пришва Н.Ю. Проблемні питання предмета та системи фінансового права / Н.Ю. Пришва// Фінансове право. – 2007. – № 1. – С. 16–20.
7. Фінансове право України / За ред. Л.К. Воронової. – К. : Правова єдність, 2010. – 395 с.
8. Кучерявенко М.П. Целостность и системность финансового права / М.П. Кучерявенко // Финансовое право. – 2003. – № 2. – С. 12–17.
9. Бесчеревных В.В. Управление в области финансов и кредита: учебное пособие / В.В. Бесчеревных. – М. : Госюриздат, 1958. – 72 с.
10. Ніщимна С.О. Фінансова діяльність держави – базова категорія фінансового права / С.О. Ніщимна // Фінансове право. – 2009. – № 1 (17). – С. 4–9.
11. Очкуренко С.В. Мета фінансового права як критерій його виділення в системі права України / С.В. Очкуренко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7. – № 2. – С. 53-61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv. gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_2_8.pdf.
12. Крохина Ю.А. Современные вопросы предмета финансового права / Ю.А. Крохина // Фінансове право. – 2012. – № 1 (19). – С. 4–8.
13. Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово– правовому регулюванні / Л.М. Касьяненко // Фінансове право. – 2011. – № 4 (18). – С. 4–7.
14. Адміністративне право України: Підручник / [Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.] ; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
38-42
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО