КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

  • Ю.М. Нечипорук
Ключові слова: інформаційні правопорушення, склад правопорушення в інформаційній сфері, інфор- маційна безпека, інформація як предмет правопорушення.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання класифікації складів правопорушень в інформаційній сфері.

Посилання

1. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
2. Про державну підтримку книговидавничої справи України : Закон України від 06.03.2003 № 601-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 162.
3. Леонідова О.О. Адміністративна відповідальність за проступки в інформаційній сфері: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О.О. Леонідова. – Х., 2010. – 190 с.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
5. Стрельников А.В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / А.В. Стрельников. – К., 2004. – 200 с.
6. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. № 3760–XII // Відомості Верховної Ради України .– 1994. – № 10. – Ст. 44.
7. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 271/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
8. Про Державне агентство України з питань кіно : Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 404/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 371.
9. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктий правовий феномен / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
33-37
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО