ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • О.П. Киценко
Ключові слова: лісовий дохід, лісокористування, нормативно-правовий акт, оподаткування, рентна плата, спеціальне використання лісових ресурсів.

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють оподаткування лісокористування з початку незалежності України. У результаті аналізу визначено основні етапи становлення, змін та скасування регуляторних актів оподаткування лісокористування. Запропоновано проблемні напрями для подальших досліджень чинного податкового законодавства.

Посилання

1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р., № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/2010.
2. Податкове право : [навч. посіб.] / за ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К. : Юринком Інтер, 2003. – 400 с.
3. Про економічну самостійність Української РСР : Закон УРСР від 03.08.1990 № 142-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-12.
4. Про бюджетну систему Української РСР : Закон УРСР від 05.12.1990 р. № 513-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/513-12.
5. Про систему оподаткування : Закон УРСР від 25.06. 1991 р. № 1251–ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12 6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон УРСР від 25.06.1991 р. № 1264-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12
7. Земельний кодекс України : Закон України від 18.12.1990 р. № 561-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12
8. Про внесення змін і доповнень до Закону Україн- ської РСР «Про систему оподаткування» : Закон України від 02.02.1994 р. № 3904-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3904-12 9. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду : Постанова Кабінету міністрів України від 06.07.1998 р. № 1012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1012-98-%D0%BF
10. Про несення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України : Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-18.
11. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні : Закон України від 21.12. 2016 р. № 1797-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1797-19.
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень : Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1797-19.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
22-25
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО