ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПАСАЖИРА ЯК УЧАСНИКА ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ ТА ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

  • І.Р. Ніколаєнко
Ключові слова: перевізник, пасажир, організатор перевезення, замовник перевезення, маршрут, проїзд, право на свободу пересування, послуга з перевезення пасажира

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблемних питань цивільно-правового захисту прав пасажира при перевезенні у міському та приміському сполученні. На переконання автора, особливості досліджуваних правовідносин, їх правового регулювання зумовлені специфікою цивільно-правового захисту прав пасажира при перевезенні різними видами транспорту у міському та приміському сполученні.

Посилання

1. Мінченко А.О. Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2011. 221 с.
2. Нечипуренко О.М. Цивільно-правове регулювання перевезень таксі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 194 с.
3. Нечипуренко О.М., Резніченко С.В., Самойленко Г.В. Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі : монографія. Одеса : ОДУВС, 2010. 188 с.
4. Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. № 1045 /Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1045-2012-%D0%BF (дата звернення: 25.02.2019).
5. Про міський електричний транспорт : Закон України від 29.06.2004 р. № 1914-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 548.
6. Про захист прав споживачів : Закон України від 01.12.2006 р. № 1023-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 7. Ст. 84.
7. Цивільне право України : підручник : в 2 т. / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Харків : ТОВ «Одіссей», 2010. Т. 1. 832 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
27-31
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ