ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ У СУДАХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ: ЮРИСДИКЦІЙНІ АСПЕКТИ

  • О.О. Бєлогубова
Ключові слова: права моряків, індивідуальні трудові спори, системи підсудності, МОП, іноземний елемент

Анотація

Специфіка праці моряків зумовлює складність дотримання та захисту їхніх прав. Окрім міжнарод- них механізмів захисту трудових прав моряків, існує також можливість звернення до внутрішньодержавного механізму захисту трудових прав, який передбачає необхідність звертатися до суду іноземної держави. Підкреслюється, що справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин із іноземним елементом, відносяться до компетенції судів.

Посилання

1. Міжнародне приватне право. Наук.-практ. коментар Закону / за ред. д. ю. н., проф. А. Довгерта. Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. 352 с.
2. Хаустова Н.А. Защита трудовых прав граждан в международном частном праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2006. 190 с.
3. Скаридов А.С. К вопросу о совершенствовании международно-правового обеспечения условий труда моряков. Ежегодник морского права 2010. / Отв. ред. А.Л. Колодкин. Москва, 2011.
4. Смирнова Е.С. Защита прав моряков, «оставленных без помощи»: международные и национальные правовые аспекты. Ежегодник морского права 2010 / отв. ред. А.Л. Колодкин. Москва : Издательство «Университетская книга», 2011. С. 348–360.
5. Ануфриева Л.П. Международное частное право : в 3-х т. Т. 2. Особенная часть : учебник. Москва : Издательство БЕК, 2000. 656 с.
6. Богуславский M.M. Международное частное право. Москва, 2002. 462 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
22-26
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ