ВПЛИВ ГЛОБАЛІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НА МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

  • В.В. Федоренко
Ключові слова: глобалістична свідомість, мораль, право, діяльність, поведінка, регулюючий вплив, гібридна війна

Анотація

У статті запропонований філософсько-правовий аналіз впливу глобалістичної свідомості на мораль- но-правове регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ). Сучасне філософсько-правове розуміння сутності, змісту, морально-правового впливу на поведінку і дисциплінованість особового складу ЗСУ розкриває залежність ефективності цього процесу від двох основних чинників: стану об’єктивних і суб’єктивних умов та їх урахування; оптимальності функці- онування основних структурних елементів процесу та їх зоптимізованості. Особливу увагу автор зосереджує на аналізі об’єктивних і суб’єктивних умов, які пов’язані із веденням Україною гібридної війни, станом глобалістичної свідомості сучасного українського суспільства, який суттєво впливає на діяльність і поведінку військовослужбовців ЗСУ.

Посилання

1. Рущенко І.П. Війна і соціологія. Оборонний вісник. 2014. № 7. С. 28–35.
2. Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. 240с.
3. Київський міжнародний інститут соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&page=2 (дата звернення: 01.02.2019).
4. Appel H. Expansion of NATO and the European Union. New York: Keck Strategic Studies, 2007. 129 p.
5. Lasas Ainius. European Union and NATO Expansion: Central and Eastern Europe. London: Pelgrave Macmillan, 2010. 226 p.
6. Waltz K.N. NATO Expansion: A Realist View. Explaining NATO Enlargement / ed. Robert W. Rauchhaus. London: Frank Cass, 2001. P. 23–38.
7. Колісніченко Р.М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. 422 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
76-80
Розділ
СЕКЦІЯ 10 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА