ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ СВОЇХ ГРОМАДЯН ЗА КОРДОНОМ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

  • Н.М. Ахтирська
Ключові слова: торгівля людьми, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, захист прав потерпілих, позитивний обов’язок провести ефективне розслідування, Європейський Суд

Анотація

Стаття присвячена питанню юрисдикції держави у випадку вчинення злочину щодо громадянина України на території іншої країни, позитивному обов’язку правоохоронних органів провести ефектив- не розслідування в межах наданих повноважень із використанням механізму міжнародної правової допомоги.

Посилання

1. Постановление Европейского Суда в деле «Ранцев против Кипра и России», жалоба № 25965/04, 7 января 2010 г. URL : http://humanrts.umn.edu/russian/euro/Rrantsevcase.html (дата звернення: 22.12.2018).
2. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. Офіційний вісник України. 2011 р. № 16.
3. Recommendation CP(2018)29 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Ukraine adopted at the 23rd meeting of the Committee of the Parties on 9 November 2018. URL : https://rm.coe.int/cp-2018-28-ukr-en/16808edcec (дата звернення: 22.12.2018).
4. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Ukraine 2018 (12). URL : https://rm.coe.int/greta2018-20-fgr-ukr- en/16808f0b82 (дата звернення: 11.01.2019).
5. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. Відомості Верховної Ради України від 28.07.2006. № 30.
6. Навчальний посібник для суддів «Практичні аспекти розгляду судами кримінальних проваджень, повʼязаних з торгівлею людьми» / Н.М. Ахтирська та ін. Київ : Національна школа суддів України за підтримки UNISEF, 2018. 306 с.
7. Ухвала апеляційного суду м. Києва від 04 липня 2018р. Справа № 11-сс/796/3243/2018. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/75279267 (дата звернення: 20.12.2018).
8. «Drozd and Janousek v. France and Spain» 26/06/1992.URL : https://www.legislationline.org/documents/actio (дата звернення: 20.12.2018).
9. «Карнер (Karner) против Австрии». URL : https://www.lawmix.ru/vas/131976 (дата звернення: 19.12.2018).
10. «Menson v.the United Kingdom»: Annual Report 2003. Registry of the European Court of Human Rights. Strasbourg, 2004. 247 p.
11. «Ilhan v. Turkey». URL : http://echr.ketse.com/doc/22277.93-en-20000627/ (дата звернення: 20.12.2018).
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
67-71
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р