ЗАРУБІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

  • Г.В. Плахотник
Ключові слова: звільнення від покарання, компаративний аналіз, передумова звільнення від покарання, підстава звільнення від покарання, умова звільнення від покарання, порядок звільнення від покарання, кримінально-правові наслідки звільнення від покарання

Анотація

Стаття присвячена компаративному аналізу законодавства про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Проаналізовані кримінальні закони східноєвропейських та пострадянських країн з використанням методологічного підходу до розгляду окремого виду звільнення від покарання.

Посилання

1. Уголовный кодекс Грузии. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 409 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/(дата обращения: 21.03.2019).
3. Уголовный кодекс Азербайджанской республики. Баку: Юридическая литература, 2000. 224 с.
4. Уголовный кодекс Республики Молдова. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 408 с.
5. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СанктПетербург: Юридический центр Пресс, 2001. 410 с.
6. Türkmenistanyň Jenaýt kodeksi. Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. 456 с. (туркменською та російською мовами).
7. Уголовный кодекс Республики Армения. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 450 с.
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск: Тесей, 2011. 308 с.
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 253 с.
10. Карне законодавство ФРН. Київ: ВАІТЕ, 2016. 408 с.
11. Кримінальний кодекс Республіки Польща. Київ: ОВК, 2016. 138 с.
12. Кримінальний кодекс Французької Республіки. Київ: ОВК, 2017. 348 с.
13. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія. Київ: ОВК, 2016. 284 с.
14. Уголовный кодекс Республики Корея. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 240 с.
15. Уголовный кодекс Литовской республики. СанктПетербург: Юридический центр Пресс, 2003. 470 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
62-66
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО