ЩОДО НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В.М. Васильєв
Ключові слова: нормативні джерела, підприємницька діяльність, фіктивне банкрутство, адміністративна відповідальність, механізм протидії правопорушенням

Анотація

У статті досліджується сучасний стан забезпечення адміністративно-правового механізму проти- дії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності. Проаналізовано зміст понять «нормативне визначення», «правове регулювання», «адміністративно-правове регулювання». Запропоновано власне визначення нормативних джерел механізму протидії правопорушенням у підприємницькій сфері з точки зору адміністративного права. Визначено правові засоби впливу на стан протидії правопорушенням у даній сфері.

Посилання

1. Калюжний Р.А., Ластовецький А.С. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку. Законодавство України. Науково-практичний коментар. 2003. № 4. [Ч. І]. 49 с.
2. Михальський О.О. Поняття інтелектуальної власності як об’єкта адміністративно-правової протидії. Наше право. 2016. № 5. С. 110–115.
3. Орлова І.М. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 1. С. 138–143.
4. Юридичний словник / за ред. Б.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. Київ : Головна редакція Української рад. енцикл. АН України РСР. 1974. 848 с.
5. Теорія держави і права : [навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей заочної форми навчання] / [авт.-упоряд. В.В. Галунько, О.Г. Мурашин; Д.Г. Севрюков]. Київ : вид-во університету «Україна», 2012. 218 с.
6. Алексеев С.С. Теория права. Москва : Издательство БЕК. 1995. 320 с.
7. Нормативно-правовий акт. Юридична сила нормативно-правових актів. Володарська районна державна адміністрація : веб-сайт. URL : http://volodarka-rda.gov.ua/index.php?option (дата звернення: 28.05.2018).
8. Величко Д.М. Джерела міжнародно-правового регулювання праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2008. 199 с.
9. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 р. №755-15. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст. 263.
11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності : Закон України від 05 квітня 2007 р. №877-V / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
13. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07 червня 1996 р. № 236/96-вр. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
14. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
50-53
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО