ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СТОРІН У ПРАВІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

  • Ю.М. Панфілова
Ключові слова: міжнародні договори, правосуб’єктність, право міжнародних договорів, конвенція, держава.

Анотація

Стаття присвячена деяким проблемам правосуб’єктності сторін у праві міжнародних договорів. До- сліджується проблема міжнародної правосуб’єктності сторін, що виникла внаслідок розширення кола суб’єктів, які мають право на укладення міжнародних договорів. Аналізується міжнародно-правова договірна правосуб’єктність націй і народів, що борються за своє самовизначення, ТНК та індивідів.

Посилання

1. Анцелевич Г.О. Міжнародне право : Підручник для вузів / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук . – Київ : Алерта, : Пектораль, 2003. – 409 с.
2. Віденська Конвенція про право міжнародних договорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search. ligazakon.ua.
3. Динь Н.К. Международное публичное право / Н.К. Динь. – Т. 1. – К., 2000. – С. 65–66.
4. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире: [Монография] / А.Я. Капустин. – М.: РУДН, 2010. – 234 с.
5. Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права / Д.Б. Левин. – М.: Наука, 1974. – 346 с.
6. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании / Т.Н. Нешатаева. – М.: 1998. – С. 218–219.
7. Солнцев А.М., Клюня А.Ю., Якушев Ю.В. Ответственность международных организаций / А.М. Солнцев, А.Ю. Клюня, Ю.В. Якушев // Право международных организаций: [учебник] / Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2013. – С. 157–175.
8. Фердросс А. Международное право / Фердросс А.; Под ред. Тункин Г.И. (предисл.); Пер. с нем: Кублицкий Ф.А., Нарышкина Р.Л. – М.: Иностр. лит., 1959. – 652 c.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
163-166
Розділ
СЕКЦІЯ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО